Termeni si Conditii

Va rugam Cititi cu Atentie.

  I.   PARTILE

 1. AJA Registrars Ro SRL cu sediul in strada Piatra Mare nr 23, Sacele-Brasov cu datele de contact email = director@ajaregistrars.ro si telefon 0268-339887, proprietara Serviciului AJA Academy" denumita in continuare AJA si

 2. Organizatorul: Persoana Juridica sau Autorizata pentru utilizarea Serviciului AJA Academy prin care creeaza, transmite sau adauga continut media(evenimente) prin internet si foloseste acest serviciu ca sistem de management a acestora, denumit in continuare Organizator sunt de acord cu urmatoarele Termene si Conditii pe scurt Act.

II.   DEFINITII

 1. AJA Academy: serviciu online care are scopul de a securiza si/sau monetiza evenimente video live si/sau inregistrate sau orice forma de continut digital in Mediu Online de catre Organizator

 2. Continut: productie video creata si transmisa prin streaming si/sau inregistrata si adaugata in sectiunea Cursuri

 3. Mediu Online: este identificabil ca fiind paginile web: www.ajaacademy.net, www.ajaromania.net si eparinte.ro 

 4. Cursuri:  este zona in care Continutul este promovat public si cuprinde: descrierea, informatiile relevante privind accesul la acesta precum si conditiile de achizitionare.

 5. Organizator: persoana juridica validata care administreaza continutul media

 6. Lector: persoana fizica sau autorizata de catre Organizator sa desfasoare activitati in cadrul Serviciului AJA Academy

 7. Acces Lector:  este zona de administrare a fiecarui organizator/lector cu acces securizat prin parola unde poate edita, modifica si actiona asupra datelor, inscrierilor, evenimentelor si achizitiilor.

 8. Utilizator: Persoana Fizica sau Juridica care s-a Inscris la evenimentele Organizatorului

 9. Cost Curs: este pretul stabilit de Lector pentru accesul utilizatorului la continut si include TVA.

 1. Contestatie: document prin care se cere arbitrajul AJA pentru incalcarea prezentelor Termeni si Conditii.

 2. Banare = blocare/oprire ( ex. Accesul la Serviciul AJA Academy)

 3. Restituire: posibilitatea Utilizatorilor de a solicita rambursarea sumelor platite catre Continutul Organizatorului daca continutul achzitionat nu a fost asa cum a fost descris sau nu a fost livrat.

 4. Sistem Voucher: Serviciu care se referă la plata de sume si/sau accesul gratuit in cuantumul sumelor datorate, la Cursurile viitoare ale Organizatorului, pentru Utilizatorii care promoveaza continutul conform deciziei Organizatorului si publicat in casuta Castiga bani.

III.  APLICABILITATE

 1. Prezentul Act se aplică Organizatorilor in toate acordurile pentru serviciile oferite de AJA inclusiv servicii care nu sunt mentionate în mod expres aici.

 2. Prezentul Act va fi obligatoriu de asemenea si pentru succesorii legali si/sau agentii legali ai Organizatorului

 3. Este recomandat să cititi acest Act cu Atentie inainte de a utiliza Serviciul AJA Academy si trebuie să fiti de acord cu Prezentul Act. Organizatorul declară că a citit acest Act si este de acord cu continutul și termenii acestuia.

IV.  SERVICIUL AJA ACADEMY

 1. AJA garantează că Serviciul AJA Academy este disponibil în orice moment, în conditii de siguranta si complet functional cu exceptia situatiilor datorate unor factori care nu depind de aceasta.

 2. AJA isi permite să refuze accesul si/sau sa blocheze accesul pe o durata determinata sau nelimitata la utilizarea Serviciului AJA Academy, si/sau sa denunte unilateral Prezentul Act dacă:

 • Organizatorul incalca termenii acestui Act

 • Organizatorul încalca legislatia aplicabila

 • Pentru problemele tehnice si/sau de securitate, pentru a preveni accesul neautorizat la Serviciul AJA Academy la continutul protejat sau pentru pierderea sau furtul de date.

 • AJA își rezervă dreptul de a modifica caracterul tehnic si/sau comercial a serviciului AJA Academy. AJA va oferi Organizatorului un preaviz de minim o săptămâna, exceptia cazului în care, sunt necesare schimbări imediate în cadrul Serviciului AJA Academy.

V.   PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 1. AJA dobândeste drepturi de distributie exclusiva, prezentare sau sa faca public continutul Organizatorului odata cu semnarea prezentului Act.

 2. Organizatorul este proprietarul absolut a drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la continutul protejat de AJA.

 3. Organizatorul va respecta legislatia nationala si internationala in vigoare in ceea ce priveste dreptul de autor a unei terte parti privind distributia si prezentarea de materiale sub incidenta proprietatii intelectuale si raspunde pentru acest lucru.

 4. Utilizatorii sunt obligati să ia la cunoastinta prevederile pezentului Act cu privire la proprietatea intelectuală înainte de a accesa continutul protejat.

 5. AJA consimte prin prezenta ca Organizatorul poate utiliza numele de brand, url-ul site-ului si marca doar pentru utilizarea Serviciului AJA Academy.

VI.  DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ AJA ACADEMY

 1. AJA transmite Organizatorului numai pe durata Contractului, un drept limitat, non-exclusiv, non-transferabil, revocabil(numai la încetarea prezentului Act) si netransferabil de a utiliza Serviciul AJA Academy, numele de marcă , site-ul URL-ul, precum și mărci doar în măsura în care este necesar pentru a utiliza Serviciului AJA Academy. AJA nu are dreptul de a copia, multiplica, modifica, de a face lucrări derivate, sau sa modifice opere protejate de Organizator cum nici Organizatorul nu are dreptul de a vinde sau de a face publice continutul protejat prin Serviciul AJA Academy

 2. Toate drepturile de proprietate intelectuală ale Serviciului AJA Academy (inclusiv, dar fără a se limita la: materiale de proiectare, coduri sursă, layout, unelte, API, baze de date, marcă și brevete), sunt proprietatea AJA.

 3. Organizatorului nu este permis de a elimina sau modifica orice marcă AJA fara acordul scris.

 4. În nici un caz nu sunt acceptate transferuri de orice drept de proprietate fara acord.

VII. PLATA, FACTURARE SI MODALITATE DE PLATA

 1. Taxa pentru Serviciul AJA Academy va fi de maxim 25% din veniturile colectate.

 2. AJA va colecta Costul Evenimentului pentru Organizator de la Utilizatori pentru evenimentele platite cu Card si Transfer Bancar(OP). Sumele vor fi acumulate in moneda nationala.

 3. Costul accesului la un Eveniment(setat de organizator) trebuie sa fie de minim echivalentul a 7 euro.

 4. Din sumele ce urmeaza a fi achitate Organizatorului, AJA va opri sumele ce urmeaza a fi achitate Utilizatorilor pentru Revendicarea Voucherelor

 5. Pentru evenimentele gratuite, nu se percep taxe.

 6. Organizatorul va suporta automat costurile de la art.8.3 si in caz de:

 • restituiri datorate anularii evenimentului care nu sunt imputabile AJA

 • revendicari de restituiri pentru motive de forta majora din partea utilizatorilor

 • plata voucherelor revendicate

 • AJA va trimite lunar o situatie electronică Organizatorului, care va contine sumele datorate si acumulate pentru Organizator, spre validare.

 • În cazul în care Organizatorul a validat situatia, AJA va plati sumele aprobate in termen de 3 zile de la incasarea sumelor de la prestatorul care proceseaza platile(PayPal, MobilPay, etc)

 • AJA va face plata catre Organizator prin transfer bancar.

 • AJA nu va face plata în cazul în care suma cotei Organizatorului este mai mica de echivalentul a 150 euro. În acest caz, plata va fi amânată până totalul sumelor datorate depasesc echivalentul a 150 euro.

 • Pentru a acoperi Restituiri, AJA va tine un depozit echivalent cu maxim 5% din media sumelor acumulate lunar dar nu mai putin 150 euro. Daca valoarea cererilor de restituire primite intr-o luna depasesc suma depozitului, Organizatorul este obligat să plătească diferenta în termen de 3 zile.

 • În cazul în care Organizatorul doreste să solicite un transfer imediat al creantelor sale, sau vrea sa închida contul său existent de la AJA Academy si să retragă sumele aprobate, atunci AJA va proceda la plata sumelor datorate minus o suma compensatorie echivalenta cu 25 euro, datorata taxelor administrative.

 • AJA Academy nu va plati sumele obtinute de către Organizator pentru un Eveniment care este în curs de investigare din cauza unei Contestatii asa cum este prezentat în articolul 1 din capitolul VIII sau pentru un Eveniment cu continut care nu este în conformitate cu conditiile mentionate în Prezentul Act.

 • În cazul în care Organizatorul contestă stoparea nejustificata a sumelor aprobate datorita unei Contestatii, acesta trebuie să notifice în scris AJA la adresa abuse@ajaacademy.net în termen de 10 (zece) zile de la aparitia evenimentului altfel litigiul se considera inchis si Organizatorul a renuntat la orice pretentie referitoare la evenimentul aflat in litigiu. In rezolvarea litigiilor se vor lua in considerare doar dovezi incontestabile, masurabile si cuantificabile orice alte argumente bazate pe afirmatii ce nu pot fi sustinute cu dovezi nu vor fi luate în considerare.

VIII.CONTESTATII ȘI RAMBURSARE

 1. Contestatia unui Utilizator sau terta parte se poate baza pe:

 • incălcarea conditiilor prevăzute in prezentul Act de catre Organizator

 • continut neadecvat

 • descriere inselătoare a continutului protejat

 • calitatea slabă a continutului protejat

 • lipsa de continut

 • indisponibilitatea evenimentului din cauza unor probleme tehnice

       2.  O contestatie asa cum este mentionata in articolul 1 cap.VIII trebuie să contina:

 • url-ul Evenimentului

 • memoriu care contine natura reclamatiei.

 • informatii de contact a reclamantului

 • dovezile incontestabile că reclamantul este proprietarul materialului protejat prin drepturi de proprietate intelectuală in mod legal.

       3. AJA va restitui automat cererile de restituire bazate pe următoarele motive:

 • Financiar: când un client a făcut o dublă sau mai multe achizitii folosind aceleasi date

 • Tehnică:

 • Când evenimentul a fost anulat de către Organizator

 • Când mai mult de 80% din utilizatori au avut probleme de receptie (calitatea slaba a receptiei)

 • Inselatorie: evenimentul nu are nici o legatura cu descrierea si include ca organizatorul este un impostor prin declaratia a minim 67% din utilizatori.

 • In cazul in care, o Contestatie este valabila, sumele achitate de catre utilizatori vor fi rambursate imediat mai putin comisionul de prelucrare plata retinut deja de procesatorul de plati(ex.Paypal)

 • Utilizatorii inregistrati vor trimite Contestatiile doar la adresa http://www.ro.ajaacademy.net/contact/con/

      4. Daca un eveniment cu plata a fost anulat, AJA va opri un comision de 7% din sumele incasate restul achitandu-le organizatorului, urmand ca acesta sa despagubeasca participantii.

IX.  ​CONTINUT ILEGAL

 1. AJA crede in continut de calitate si de aceea nu va permite continut pornografic, jocuri de noroc, violenta sau care promovează violenta sau activitati interzise prin lege.

 2. La solicitarea AJA, Organizatorul este obligat sa elimine imediat evenimentul care potrivit AJA este considerat, ofensator, agresiv, discriminator, instigator, explicit, sau considerat nepotrivit de catre AJA Registrars.

X. ​ RASPUNDEREA

 1. ​Organizatorul recunoaste că el este responsabil pentru descrierea continutului si continutul real din spatele Evenimentului

 2. AJA nu va fi responsabil pentru orice daune care decurg din Prezentul Act daca Organizatorul nu si-a configurat/testat corespunzator transmisia video/audio.

 3. Organizatorul poartă responsabilitatea pentru configurarea și utilizarea Serviciului AJA Academy.

 4. AJA este raspunzatoare pentru: pierderea de date, pierderea de trafic, pierderea performantei site-ului, indisponibilitatea site-ul, indisponibilitatea Serviciului AJA Academy sau orice alte daune datorate de fapte produse din neglijenta sa.

 5. AJA nu este nici un caz răspunzătoare de orice daune care decurg din sau in legătură cu schimbările din serviciul AJA Academy cum se mentionează la art.3 din cap.IV.

XI.  ​DESPĂGUBIRI

 1. In ceea ce priveste conflictele dintre Organizator si Utilizatori sau AJA, Organizatorul va face orice demers in bună-credintă pentru a rezolva orice diferend.

 2. Organizatorul va suporta despăgubiri, daca din culpa sa AJA este nevoita sa plateasca sume compensatorii tertilor daca nu s-a respectat Prezentul Act

XII. ORGANIZATORUL

 1. Organizatorul este responsabil si declară că toate informatiile furnizate AJA Academy sunt corecte si complete. in cazul in care orice informatie furnizată (cum ar fi cele juridice, de contact si/sau informatii de plata) este incorectă sau modificata, Organizatorul trebuie să notifice imediat AJA

 2. Organizatorul este responsabil pentru descrierea, natura si continutul evenimentului si detaliile privind achizitia accesului la Eveniment.

 3. Organizatorul are optiunea de a utiliza optiunea Voucher prin care Utilizatorii pot castiga bani din evenimentul Organizatorului, prin distribuirea acestuia.

 4. Organizatorul trebuie să furnizeze informatii bancare exacte, nefurnizarea acestor informatii va scuti AJA de orice obligatie de a transfera sumele datorate până nu sunt furnizate informatii exacte.

XIII. Utilizatorii

 1. Oricare participant care a facut o achizitie din Sistemul AJA Academy a luat la cunostinta termenii si conditiile din prezentul Act.

 2. Oricare participant odata ce a efectuat o achizitie din Sistemul AJA Academy este de acord cu termenii si conditiile stipulate de Organizator/Lector in prezentarea Evenimentului

 3. In caz de anularea a unui Eveniment Live cu plata, sumele vor fi recuperate direct de la Organizator, utilizatorul primind pe email datele de contact a acestuia

XIV.POLITICA de CONFIDENTIALITATE

 1. AJA respectă intimitatea și confidentialitatea informatiilor cu caracter personal si a datelor, fiind Inregistrata sub nr.29029/2013 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 1. AJA isi asuma obligatia de a nu face disponibile in nici un fel datele personale ale utilizatorilor fara acceptul acestora, dat in conditiile legii. Datele personale ale utilizatorilor vor putea fi folosite de catre AJA numai in masura in care aceste persoane si-au exprimat in mod expres acordul lor in acest sens, in conformitate cu prevederile prezentului Act.

 2. Datele utilizatorilor pot fi dezvaluite unor terti doar daca sunt la baza unui temei legal justificat.

 3. Utilizatorul este responsabil pentru toate activitatile care survin prin accesarea contului si parolei personale si de asemenea, raspunde de veridicitatea datelor introduse in timpul creearii contului, precum si in procesul de plasare a comenzii pe site. AJA nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

 4. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de catre AJA numai in scopul declarat al acestui site. Informatiile din contul de inregistrare, precum si datele din formularul de comanda vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, informari despre eventualele promotii, etc.

 5. www.ajaacademy.net este un site anti-spam si nu inchiriem, vindem sau instrainam sub nici o forma datele persoanelor care se inregistreaza pe site-ul nostru unor terte parti, cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege sau la solicitarea expresa a unor institutii de stat cand acest lucru se face prin respectarea prevederilor legale.

XV.DURATA si INCETAREA

 1. Acest Act intra in vigoare atunci când Organizatorul s-a inregistrat pe site-ul www.ajaacademy.net si se termină atunci cand AJA a banat accesul Serviciul AJA Academy , in conformitate cu articolul 14.4

 2. Dreptul de utilizare după cum se mentionează in articolul 15.1 se termină in momentul in care Contractul este reziliat.

 3. Organizatorul poate solicita incetarea prezentului Act prin email

 4. AJA are dreptul de bana accesul la Serviciul AJA Academy in urmatoarele cazuri:

 • daca a incălcat termenii prezentului Act

 • actionează in mod fraudulos sau ilegal

 • generează sau incearcă sa genereze trafic artificial prin evenimente false

 • foloseste Serviciul AJA Academy pentru evenimente care violeaza principiile AJA.

XVI.CONSECINTELE BANARII

 1. Nu va mai avea acces si nu va mai putea utiliza Serviciul AJA Academy.

 2. AJA se obliga sa pastraze datele care sunt obligatorii pentru serviciul si administrarea AJA, cum ar fi cele financiare.

 3. AJA nu este obligata de face backup la datele colectate cu exceptia celor de la art.2

 4. In cazul unei banari conform art.4 cap.XIX toate drepturile restante nu vor fi plătite Organizatorului decat dupa ce exista garantii ca AJA nu va fi nevoita sa achite compensatii in urma actiunilor Organizatorului.

 5. Remuneratiile valabile datorate Organizatorului vor fi plătite in termen de max 15 zile de la banare.

XVII.TRANSMITEREA DREPTURILOR

 1. Organizatorul nu are dreptul de a transfera drepturi sau obligatii derivand din acest Act catre o terta persoană.

 2. Organizatorul a luat la cunostinta de faptul că Prezentul Act reglementează de asemenea, continuarea colaborarii dintre Organizator si succesorii legali ai AJA.

XVIII. VALABILITATE

 1. Toti termenii și conditiile referitoare la proprietatea intelectuală, răspundere, despăgubiri, transferul sau a drepturilor vor continua să se aplice Organizatorului după incetarea prezentului Act.

 2. AJA poate revizui prezentul Actului daca cu 30 de zile inainte a notificat Organizatorul. In cazul in care schimbarea are un impact negativ semnificativ asupra Organizatorului, acesta poate notifica in scris ca nu este de acord cu schimbarea, AJA obligandu-se ca in termen de 7 zile sa clarifice situatia cu Organizatorul.

XIX. TERMENI ȘI CONDITII

 1. AJA oferă un serviciu securizat de management si marketing a evenimentelor cu continut video. AJA va colecta plata prin Transfer Bancar(OP) si Card a Evenimentelor Organizatorului de la Utilizatori.

 2. Organizatorul este singurul responsabil pentru orice modificare a conditiilor de Subscriere, inclusiv: pret, disponibilitate continut sau Acordare Vouchere.

 3. Organizatorului nu poate modifica pretul si datele unui eveniment postat fara acordul scris a AJA, iar daca l-a obtinut cade in sarcina sa sa notifice Utilizatorii.

 4. Daca un continut inregistrat cu plata nu a obtinut venituri timp de o luna acesta va fi scos de la listare dupa o notificare prealabila a Organizatorului cu exceptia cazului in care partile hotarasc de comun acord altceva.

 5. Detalile de plată privind accesul la Eveniment trebuie să poata fi verificate inainte de a achizitiona si inainte de a fi activat. Utilizatorul este de obligat prin Act să plătească pretul care este inscris in momentul achizitiei, precum si orice taxe aplicabile. Ne rezervam dreptul de a respinge orice comanda in orice moment. in cazul in care autorizatia de plată initială de folosire este ulterior revocat, abonamentul va fi reziliat. AJA nu poate fi trasa la răspundere referitor la orice problema privind plata.

 6. Plătile efectuate de Utilizator sunt valabile pe toata durata specificata in postarea Evenimentului.

XX. COOKIES

 1. Cookie-ul este un mic fisier text, stocat in calculatorul vizitatorului. Cookie-ul este setat la cerere de un web server intr-un web browser (d.e. Internet Explorer, Chrome). In general sunt fisiere “pasive” si nu contin programe software, virusi sau spyware.

 2. Un cookie este compus din doua parti: numele si valoarea cookie-ului. Durata de viata a unui cookie este limitata. Doar serverele care pot trimite cookie-uri le pot accesa cand userul se reintoarece la websiteul asociat cu acel server.

 3. Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia.

 4. Browserele ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in meniul "Preferinte" ->”Optiuni”.

 5. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele anumite sectiuni ale site-ului sa devina imposibil de folosit.

 6. Cookieurile nu sunt virusi, astfel ca nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou.

 7. Cookie-urile stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor si pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

 8. In general, browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

 9. Prin intermediul cookie-urilor se transmit in mod constant, in ambele sensuri, informatii intre browser si website. Daca o persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

 10. Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat site-ul.

 11. Cookie-urile joaca un rol important pentru a adapta facilitatile website-ului la nevoile utilizatorilor, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor setari precum pastrarea setarilor pentru accesul mai facil in zonele securizate ale site-ului si memorarea acestor optiuni pentru a permite completarea mai rapida a formularelor si cresterea timpului de raspuns la zonele securizate.

 • Ne ofera informatii asupra utilizarii site-ului de catre vizitatori, ceea ce va contribui la optimizarea continutului site-ului;

 • Protectia la incercari de folosire neautorizata a datelor de acces a utilizatorilor.

XXI.ALTE CONDITII

 1. Dacă unul sau mai multi termeni si conditi din acest Act sunt declarati nuli si neaveniti sau nu pot fi indepliniti, conditiile rămase ale prezentului Act vor fi in continuare aplicabile

 2. Termenii prezentului document vor avea prioritate fata de orice termeni si conditii cuprinsi sau mentionati in orice document a Organizatorului.

XXII. LEGEA APLICABILA SI INSTANTA COMPETENTĂ

 1. Legile aplicabile care vor guverna acest Act de utilizare a Serviciului AJA Academy de catre Organizator sunt cele din Romania. Orice litigiu decurgând din sau in legătură cu Prezentul Act se trimite exclusiv doar la instantele corespunzătoare cu resedinta in municipiul Brasov.

 2. Inainte de a recurge la orice proceduri judiciare, părtile sunt obligate să folosească toate eforturile pentru a negocia cu bună-credinta si de a solutiona pe cale amiabilă orice litigiu care ar putea apărea si care se referă la incalcarea clauzelor din prezentului document.